صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷